مهارت‌هاي رفتاري - اجتماعي

پی‌پر دندان‌هایش را مسواک می‌کند

پی‌پر دوست دارد اسباب‌بازی‌های زیادی داشته باشد

پی‌پر خیلی زیاد کیک می‌خورد

پی‌پر و نی‌نی کوچولوی جدید

پی‌پر از تاریکی می‌ترسد

پی‌پر خیلی زیاد تلویزیون تماشا می‌کند

پی‌پر مهمان‌نوازی را یاد می‌گیرد

پی‌پر یاد می‌گیرد تا عصبانی نشود

پی‌پر به دکتر می‌رود

پی‌پر به دیگران کمک می‌کند

پی‌پر نوبت را رعایت می‌کند

پی‌پر گم می‌شود

پی‌پر پرنده‌ی جدیدی پیدا می‌کند

پی‌پر با همسایه‌ی جدیدشان آشنا می‌شود

پی‌پر دعوا می‌کند

پی‌پر یاد می‌گیرد که اشتباهش را بپذیرد

پی‌پر چیزهایی درباره‌ی بازیافت یاد می‌گیرد

پی‌پر از اجرای نمایش می‌ترسد

بيا به دقت نگاه كنيم

روز آفتابي

بيا قلعه‌ي شني بسازيم

مهماني در ساحل دريا

تلسكوپ و دريا

ماهي‌ها را دنبال كن

ماجراهاي پري دريايي

بی‌حوصله یعنی چه؟

دلسرد یعنی چه؟

احساس یعنی چه؟

احساس بد یعنی چه؟

غمگین یعنی چه؟

حسود یعنی چه؟

هیجان‌زده یعنی چه؟

خجالتی یعنی چه؟

خوشحال یعنی چه؟

ترس یعنی چه؟

عصبانی یعنی چه؟

افتخارات

پيوندها

معرفی ذكر به دوستان

ذکر و قاصدک در رسانه‌ها

نمایندگی‌ها

جستجو